کابینت آشپزخانه مدرن خانواده صادقیmaryam jalali۱۳۹۷/۹/۱۱ ۱۰:۲۰:۰۴

Project Description

کابینت آشپزخانه مدرن خانواده صادقی

نام پروژه: کابینت آشپزخانه مدرن خانواده صادقی

سبک طراحی: مدرن

طراح: مهندس نیما نجاری

موقعیت: تهران_ اشرفی اصفهانی_ ساختمان پاسارگاد

Project Details

Skills Needed: