آزاده خرم۱۳۹۶-۹-۱۷ ۱۶:۴۵:۲۰ +۰۰:۰۰

آزاده خرم

معمار و طراح

متولد ۱۳۷۰ –  استان مازندران – شهر ساری

سوابق تحصیلی آزاده خرم:

 • لیسانس معماری / گرایش معماری /  ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲
 • فوق لیسانس معماری / گرایش معماری / ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴

سوابق حرفه ای آزاده خرم:

 • از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ / سرپرست گروه طراحی شرکت کوپا ساز
 • از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ / طراح شرکت علیرضا خویی و همکاران
 • از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ / مدیر عامل و طراح شرکت اسکان نمای خزر
 • از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ / طراح و پیمانکار پروژه های شهرداری ساری
آزاده خرم

سوابق علمی و پژوهشی آزاده خرم:

 • مقاله ی ” تاثیر مجتمع مسکونی پایدار با ایجاد فضای سبز عمودی ”  در  ” کنفرانس بین المللی عمران معماری و توسعه شهری “
 • مقاله ی ” بررسی عناصر همساز با اقلیم در ساری ”  در  ” کنفرانس بین المللی  عمران معماری و زیر ساخت های شهری “
 • مقاله ی ” بررسی عناصر هویت ساز در خانه های دوره قاجار پهلوی و معاصر ساری ”  در  ” کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار “
 • مقاله ی ” تقویت حیات جمعی در طراحی فضاهای عمودی ”  در  ” کنفرانس بین المللی  عمران معماری تبریز “
 • مقاله ی ” بررسی میزان علاقمندی مردم به معماری بومی مازندران ”  در  ” دومین کنفرانس ملی تبرستان “
 • مقاله ی ” بررسی نمود های معماری پایدار درمسکن روستایی ساری ”  در  ” بانک اطلاعاتی isi “

سایر فعالیت های حرفه ای آزاده خرم :

عضو کمیسیون پژوهش  کانون مهندسی مازندران

عضو کمیسیون پژوهش  نظام مهندسی مازندران