Loading...

Project Description

نام پروژه : طراحی و اجرای موتیف دیواری ساختمان ثروتی
خدمات : طراحی موتیف دیواری/ سرستون
نشانی: فرمانیه شرقی –خیابان ثروتی
متراژ : ۴۸۰ متر
سال اجرا : ۱۳۹۶

توضیحات: در h[vhd طراحی و اجرای موتیف دیواری ساختمان ثروتی از فام های گرم استفاده شده است. نقش های گل و بوته ای بالای سرستون ها با ریزه کاری های زیاد کنتراستی زیبا به فضا بخشیده است.